Community Planting Training Centre
We geloven dat het stichten van kringen en kerken de beste manier is om de opdracht van Jezus te vervullen om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Ons doel is om leiders te trainen en toe te rusten om gezonde geloofsgemeenschappen te vestigen. Zo wordt de aarde vervult met de heerlijkheid van God.

Voor wie?
Iedereen is welkom! Wat we wel vragen is een open, corrigeerbaar en leergierig hart. De studiebelasting is beperkt tot één weekend per maand en enkele zelfstudieopdrachten.

Twee jarige training
We bieden een twee jarige training waarin je praktisch en theoretisch wordt toegerust tot het planten van kerken. Dit trainingscentrum is uniek, omdat je pas je diploma krijgt wanneer je actief betrokken bent bij het planten van een nieuwe geloofsgemeenschap. Je wordt hierbij gecoacht.

  • Eerste jaar
    Bestaat uit 10 weekenden van 29 september 2019 tot en met juni 2020. Elk weekend start op vrijdagavond en eindigt op zaterdagavond.
    Curriculum Eerste jaar
  • Tweede jaar
    Dit zijn 10 zaterdagen, waar de studenten terugkomen voor coaching, bemoediging, toerusting, training, delen en gebed. Tijdens dit jaar ben je bezig met het starten van je eigen bediening, geloofsproject, missie, groep, gemeente of gemeenschap.
    Curriculum Tweede Jaar

Kosten & Locatie