Dit zijn waarden die vaststaan en als volgt gedefinieerd zijn:

Bovennatuurlijk – Supernatural
We zijn een charismatische kerkbeweging. Tekenen en wonderen zijn de norm.
2 Cor 12:12; John 14:12-14.

Vermenigvuldiging – Multiplication
We zien dat het vermenigvuldigen van geloofsgemeenschappen en bewegingen Gods doel zijn en dat het planten van geloofsgemeenschappen de beste lange termijn evangelisatie methode is.
Matt 28:19-20; Eph 3:20-21; Acts 1:8.

Apostolisch Leiderschap – Apostolic Leasership
De volgende kwaliteiten kenmerken apostolische leiders: Pioniers. Mensen die de bekwaamheid hebben om iet te doorbreken. Mensen van Geloof. Mensen door wie het bovennatuurlijke op regelmatige basis beweegt. Teammensen. Mensen die nederig en corrigeerbaar zijn. Mensen die integer zijn.
Eph 4:11-16

Bereiken van het verlorene – Reaching the lost
Deze verloren wereld is belangrijk voor God.
Matt 28:19-20; Luke 4:18-19; Luke 15; Luke 19:10; Acts 1:8

Training, ontwikkeling en discipelschap – Training, development and discipling
Het doorgeven van bijbelse waarheden en levensstijl is wat Jezus wil dat we doen. Dit is essentieel voor vermenigvuldiging van geloofsgemeenschappen en bewegingen.
Matt 28:19-20. Eph 4:11-16