NIEUWE BEWEGING VAN GOD IN EUROPA!
Op 29 september 2017 is de lancering van een nieuw trainingscentrum voor mensen die een werk voor God willen starten: CPTC – Church Planting Training Centre. Het is niet toevallig dat dit trainingscentrum in Terneuzen ligt. Zeeuws-Vlaanderen grenst aan België, een land waar nog steeds minder dan 1% actief belijdende christenen wonen. Ook in Frankrijk en Spanje schat men dat slechts een half procent van de populatie wederom geboren christen is. En dat terwijl het aantal christenen in Afrika en grote delen van Azië enorm toeneemt.
Jezus startte een beweging. Na 33 jaar op aarde gaf Hij aan Zijn leerlingen de opdracht om deze beweging voort te zetten: ‘Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heiligen Geest en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ (Mat 28:19) CPTC is er van overtuigd dat het starten van nieuwe geloofsgemeenschappen de beste manier is om de grote opdracht van Jezus te vervullen. Hoe kan iemand gediscipeld worden en leren te doen wat Jezus deed anders dan in een gezonde gemeenschap van gelovigen?

We zien om ons heen in West-Europa dat het de kerken met hun huidige structuur slechts beperkt is gelukt om zichzelf te vermenigvuldigen. Als we buiten Europa kijken, zien we dat de meest succesvolle strategie om de opdracht van Jezus te vervullen is: bewegingen van christenen die kerken planten. We noemen hier slechts een paar: Ying Kai is in China een beweging gestart die op 10 jaar tijd is uitgegroeid tot ruim 150.000 kerken met 1,7 miljoen geregistreerde nieuwe dopelingen!1 David Watson is een discipelschap beweging begonnen, waaruit inmiddels meer dan 100.000 kerken gestart zijn met zo’n 4 miljoen dopelingen in onder andere India, China en Afrika.2 Dave Ferguson heeft in Chicago een beweging gelanceerd, waaruit na 10 jaar 1176 vermenigvuldigende kerken en wereldwijd 50 bewegingen van kerkplanters zijn voortgekomen.3 Dave heeft het boek ‘Exponential’ geschreven en hij heeft toegezegd te komen spreken op de CPTC in Terneuzen.

Wat is nieuw?
Okay, zal je zeggen, een oude opdracht in een nieuw jasje… maar wat is er nou zo bijzonder aan CPTC?

Ten eerste heeft CPTC een brede kijk op kerk: In Efeze 3:10 staat dat door de gemeente de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. God ziet een veelkleurige kerk voor Zich! In heel de schepping blijkt dat God houdt van diversiteit. Ieder mag zichzelf reproduceren naar zijn eigen aard. CPTC ziet kerken ontstaan in huizen, cafés, sportclubs, op werksituaties, muziekscholen, etc.… Elke gemeenschap mag eigen uiterlijke kenmerken vertonen, met hetzelfde inwendige DNA: “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf”.

Dit trainingscentrum gaat niet om het consumeren van informatie, maar om transformatie. Dit is een school met een doel: Het starten van nieuwe geloofsgemeenschappen in Europa. De training omvat slechts 10 weekenden in het eerste jaar en 10 zaterdagen in het tweede jaar. Er worden geen andere kwalificaties gevraagd dan een open, leergierige houding. Gedurende de hele trainingsschool wordt er regelmatig tijd voor coaching ingepland, zodat je geholpen wordt om je eigen werk op te zetten. Aan het eind van de twee jaar heb je als het goed is je eerste groep gestart, sterker nog: je krijgt pas je diploma als je betroken bent bij de start van een nieuwe geloofsgemeenschap!

Verder is CPTC authentiek omdat het niet wil controleren, maar faciliteren. Het gaat niet om het verspreiden van de naam van een kerkgenootschap, maar om het uitbreiden van het Koninkrijk van God. Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft (Lukas 22:29) Het uitgangspunt is het vertrouwen dat God in jou heeft. Van daaruit wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van gezond leiderschap, verantwoording afleggen aan elkaar en goede netwerkrelaties. Mensen van alle kerkelijke achtergronden zijn van harte welkom om deel te nemen aan CPTC. De school gaat graag in gesprek met leiders van kerken om ook hen te betrekken in het coaching traject.

 

Samengevat staat CPTC voor:
· Een brede kijk op kerk.
· Het vestigen van gezonde geloofsgemeenschappen in Europa!
· Niet informeren, maar transformeren.

1. Smith, S en Kai, Y, (2011) T4T, A Discipleship Re Revolution, Wig take resources, LLC
2. Watson D.L. (2017) About, Geraadpleegd op 20 juni 2017 van: http://www.davidlwatson.org/about/
3. Ferguson, D (2017) Our story, geraadpleegd op 20 juni 2017 van: http://www.newthing.org/history/