“Het ontsteken¬†van kerkplantbewegingen in Europa”

We realiseren ons dat er een enorme vermenigvuldiging van geloofsgemeenschappen nodig is om de ruim 400 miljoen mensen in West Europa te bereiken die Jezus niet kennen.